1

پروژه زاگرس - An Overview

News Discuss 
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. دفترچه های تجاری و مسکونی پروژه زاگرس از هم جدا شده است و واریزی ۱۵ متر تجاری ۳۱۵ میلیون تومان است و واریزی مسکونی ۷۲۵ میلیون تومان است. کارفرما و سازنده پروژه زاگرس تعاونی عمرانی ابنیه https://bookmarksparkle.com/story13571971/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story